Frister for 2023 i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har nylig kunngjort årets frister for melding av selskapsbeslutninger som krever kreditorvarsel, herunder fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse, oppløsning mv.

Dersom man ønsker å få gjennomført én av beslutningene nevnt over før årsskiftet, gjelder følgende frister for elektroniske innsendelser:

  • Beslutningsmelding må sendes innen 9. oktober.  
  • Gjennomføringsmelding må sendes etter utløpt kreditorvarsel men senest innen 4. desember.

Dersom man leverer registermelding på papir, gjelder følgende frister:

  • Beslutningsmelding må være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober.  
  • Gjennomføringsmelding må være mottatt innen 30. november.  

Foretaksregisterets kunngjøring nevner ikke frister for melding av selskapsbeslutninger som ikke krever kreditorvarsel, herunder for eksempel kapitalforhøyelser. Disse følger Foretaksregisterets alminnelige saksbehandlingstid, noe som til enhver tid står oppdatert her https://www.brreg.no/bedrift/nar-blir-saken-min-behandlet/. Dersom det er viktig å få gjennomført slike beslutninger før årsskiftet vil vi anbefale å være ute i god tid. Vi erfarer ofte at saksbehandlingstiden kan bli lang mot slutten av året.

* * *

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Selskapsrettslig rådgivning er en av våre kjernekompetanser.  

Kontakt oss

Gard A. Skogstrøm

Partner

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig