Gjennomførte transaksjoner

Vi er faglig stolte, liker å utfordre det etablerte, og å være med der de spennende tingene skjer. Med ulik bakgrunn og erfaring, bidrar vi alle.

Filtrér på kompetanseområde:

M&A
Kapitalmarkeder
Kjøp av Oslo Børs-noterte Funcom S.E.

Mergers & Acquisitions

Mcap 1.3 mrd NOK

Juridisk rådgiver for kjøper Tencent

10/2020

Bistand i forbindelse med emisjon og reparasjonstilbud

Kapitalmarkeder

80 mnok

Juridisk rådgiver for Hiddn Solutions ASA

10/2020

Salg av Infotjenester Group til Ferd AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Infotjenester Group

10/2020

Kjøp av Stand Up Norge AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper All Things Live Group

10/2020

Salg av Sønnico AS til OneCo AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Umoe AS

10/2020

Kjøp av TietoEVRYs enhet for sak- og arkivtjenester for offentlig sektor

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper Karbon Invest

10/2020

Salg av Amesto Consulting AS til ProData Consult

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Amesto Consulting

10/2020

Kjøp av PixEdit AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper Sikri AS

10/2020

Salg av aksjer i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for aksjeeiere i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

10/2020

Salg av 75 % av aksjene i Stadpipe AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Brødrene Sjåstad AS

10/2020

Salg av Toten Transport AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selgende aksjonærer

10/2020

Salg av 70 % av aksjene i Rørosmeieriet AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selgende aksjonærer

10/2020

Bistand i forbindelse med notering på Merkur Market

Kapitalmarkeder

Mcap 200 MNOK

Juridisk rådgiver for ayfie Group AS

10/2020

Bistand i forbindelse med emisjon og salg av 2/3 av aksjene i Autoxo Sport

Mergers & Acquisitions

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver for Treschow-Fritzøe AS

10/2020

Bistand i forbindelse med notering på Merkur Market

Kapitalmarkeder

Mcap 1.1 BNOK

Juridisk rådgiver for Sikri Holding AS

10/2020

Bistand i forbindelse med rettet emisjon

Kapitalmarkeder

30 MNOK

Juridisk rådgiver for Seram Coatings

10/2020

Bistand i forbindelse med rettet emisjon

Kapitalmarkeder

15 MNOK

Juridisk rådgiver for Palion Medical AS

10/2020