Om oss

 

Hvem vi er

 • Videreføring av eksisterende virksomhet.
 • Et nisjeadvokatfirma: Vår kjernekompetanse er innen
  transaksjoner/M&A og kapitalmarkeder.
 • Vi er topptunge og strukturerer selskapet ut ifra en
  matrise hvor vi har lik vekt av antall partnere, erfarne
  advokater og advokatfullmektig (partner – efarne
  advokater – advokatfullmektige).
 • Agile: Vi jobber i små team som gjør oss effektive og tilpasningsdyktige.
 • Vi leverer ypperste kvalitet - alltid.
 • Vi er nære kundene våre.

Vi ønsker å tenke nytt

 • Teknologisk frempå: Vi bruker de mest moderne
  samhandligsplattformene. Dette gjør at prosesser
  oppleves smidige, både internt og eksternt.
 • Vi gjør ikke forskjell. Erfarne advokater og
  advokatfullmektige har like mye ansvar for å drive
  selskapet fremover og utføre prosjekter.
 • Alltid fokuserte på godt fellesskap, mangfold og
  likestilling.
 • Miljøbevisste i alle valg vi tar, fra innkjøp til kontoret til klienter vi ønsker å bistå.
 • Vi mener work-life balance er viktig for at våre ansatte skal ha et helhetlig liv.
 • Våre ansatte har stor innflytelse og skal få være med på å forme sin egen drømmearbeidsplass.

Vi er et nytt nisjeadvokatfirma med engasjerte og erfarne advokater som har spesialkompetanse innen transaksjoner/M&A og kapitalmarkeder.

Vi ønsker at AGP skal reflektere våre ambisjoner om å bli et moderne og fremtidsrettet advokatfirma hvor vi tør å utfordre det etablerte og tenke nytt!

Vi skal forbedre måten vi jobber på - både internt og med klienter. Ulike samhandlingsplattformer gir oss unike muligheter til å jobbe som et felles team som sikrer tett oppfølging samt mer effektive og presise leveranser.

Vi er overbevist om at de beste rådene kommer fra et team bestående av medarbeidere med ulik bakgrunn og ulike kjønn.

Vi tenker nytt med hensyn til hvordan vi organiserer oss. Vi er overbevist om at de beste rådene kommer fra et team bestående av medarbeidere med ulik bakgrunn og ulike kjønn. Vi tror at medeierskap og involvering i alle ledd vil skape sterkt engasjement og motivasjon hos våre medarbeidere til å yte det ypperste til våre klienter.

Vi har alle et ansvar for vår felles fremtid og vi skal bidra på vår måte. FNs bærekraftsmål skal danne utgangspunkt for vårt miljø- og sosiale engasjement. Vi er engasjerte advokater som tar klima og bærekraft på alvor. Alle valg vi tar på arbeidsplassen, fra kaffen vi drikker til transportmidler vi velger, skal treffes med utgangspunkt i et ønske om bidra til en grønnere hverdag. Vårt sosiale engasjement går utover det å være advokat.

Vil du bli en AGPer? Vi ønsker å tiltrekke oss og beholde de beste talentene - også gjennom alle livets faser.