Om oss

Hvor alt startet

Inkluderende, oppdaterte og engasjerte. Det er der vi i AGP vil være, hver dag. Både klienter og ansatte skal glede seg til å gå inn døra til lokalene våre. Vi tror at når vi har det bra på jobb, leverer vi av ypperste kvalitet.

1. januar 2020 åpnet vi dørene til AGP Advokater. Innen 2020 var omme hadde vi hatt over 200 små og store oppdrag/transaksjoner og vokst fra 4 til 15 ansatte.

Grunnleggerne; Nils Olav Aarseth, Gard A. Skogstrøm, Hege Dahl og Lars André Gjerdrum hadde en klar visjon om å etablere et smidig og fremtidsrettet advokatfirma i en konservativ bransje med lange tradisjoner. Faglig tyngde og spesialistkompetanse innen transaksjoner/M&A, kapitalmarked og forretningsjus legger grunnlaget for vårt ekspertiseområde. Gjennom lang erfaring med små, mellomstore, store og internasjonale transaksjoner garanterer advokatene våre topp kvalitet i alle ledd.

  • Kjernekompetanse innen transaksjoner – M&A, kapitalmarkeder og corporate.
  • Små team gjør oss effektive, tilpasningsdyktige og tett på klientene våre.
  • Teknologisk frempå for å sikre smidige prosesser internt og eksternt.
  • Fellesskap, mangfold og likestilling er en prioritet.
  • Miljøbevisste  og dedikerte til vårt samfunnsansvar om å skape en grønne arbeidshverdag.
  • Medeierskap og involvering i alle ledd for alle ansatte.
  • Work-life balance legger grunnlaget for et helhetlig liv for våre ansatte.

Slik tenker vi nytt

Verdiene våre

Nyskapende

Vi er i front på hvordan vi strukturerer oss internt og eksternt, vi er teknisk frempå og benytter oss av de mest moderne samhandlingsplattformene.

Inkluderende

Vi er omsorgsfulle og behandler våre ansatte som et viktig medlem av «storfamilien». Mangfold er et fokusområde, og vi er stolte over å ha en tilnærmet lik andel kvinner og menn på kontoret.

Tillitvekkende

Vi er opptatte av å forstå ditt behov, levere av ypperste kvalitet, yte maksimal service, holde oss oppdaterte og ikke minst være hyggelige å jobbe med. Vi er stolte over vårt store miljøfokus og jobber kontinuerlig med hvordan vi kan skape en grønnere arbeidshverdag, noe vårt medlemskap i UN Global Compact setter standarden for.

Vår visjon

Vi skal forbedre måten vi jobber på. Ulike samhandlingsplattformer gir oss unike muligheter til å jobbe som et felles team som sikrer tett oppfølging samt mer effektive og presise leveranser.

Vi tenker nytt med hensyn til hvordan vi organiserer oss. Vi er overbevist om at de beste rådene kommer fra et team bestående av medarbeidere med ulik bakgrunn og ulike kjønn. Vi tror at medeierskap og involvering i alle ledd vil skape sterkt engasjement og motivasjon hos våre medarbeidere til å yte det ypperste til deg som klient.

Vi er overbevist om at de beste rådene kommer fra et team bestående av medarbeidere med ulik bakgrunn og ulike kjønn.

Bærekraft

Vi har alle et ansvar for vår felles fremtid og vi skal bidra på vår måte. FNs bærekraftsmål skal danne utgangspunkt for vårt miljø- og sosiale engasjement. Vi er engasjerte advokater som tar klima og bærekraft på alvor. Alle valg vi tar på arbeidsplassen, fra kaffen vi drikker til transportmidler vi velger, skal treffes med utgangspunkt i et ønske om bidra til en grønnere hverdag. Vårt sosiale engasjement går utover det å være advokat.

Vil du bli bedre kjent med oss som jobber i AGP?