Ekspertise og relasjon

Transaksjoner er viktige bidrag til utvikling og verdiskapning for bedrifter, eiere og samfunn. Vellykkede prosjekter forutsetter tillit i rommet. Våre aktive bidrag merkes gjennom førsteklasses juridisk håndverk, effektive prosesser og trygge relasjoner.

AGP – en filosofi og visjon

Våre grunnleggere har betydelig erfaring og lang fartstid fra større advokatfirmaer. Med AGP ville de skape et spesialisert, smidig og fremtidsrettet alternativ i en konservativ bransje. Et advokatfirma hvor alle ansatte får muligheten til å være medeiere. Et eksepsjonelt sted å være ansatt og klient, hvor tillit er limet og kommandolinjene er korte.

Vi tror denne enkle filosofien har bidratt til at vi i dag er Norges største spesialiserte advokatfirma innen transaksjoner og kapitalmarkeder.

Tenker du annerledes, blir resultatene bedre

Utfordringer løses ikke hvis vi tenker på samme måte som da de oppstod. Vi vil alltid tenke fremover med individuelle egenskaper i sentrum og tror ikke konformitet og store systemer gir bedre resultater for oppdragsgiver.

Vi tror heller ikke det gir bedre trivsel og utvikling for ansatte over tid. Vår grunnmur bygger på mellommenneskelig trygghet og mangfold. Det skaper bedre kunnskap og erfaring for alle.

The team's ability to handle complex and sophisticated matters is very strong. They offered pure class advisory in complicated issues. I'm impressed.

Chamber's Insight

En litt bedre verden

De mange små valgene vi gjør som individ og gruppe betyr noe, og vi tar det på alvor. Vi liker blant annet å tenke at vi, sammen med det faglige, kan være fasilitator i det grønne skifte gjennom bevisst positiv påvirkning i de prosjektene vi er involvert i. At det kan gi ringvirkninger.

Vårt hovedfokus er tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, sparer energi, effektivisere vannforbruk og håndtere avfall på en ansvarlig måte. Minst like viktig er det å fasilitere for tillit. Vi er først og fremst mennesker og vi fungerer best når vi har det trygt og godt sammen - kollegaer og kunder.

Vårt medlemskap i UN Global Compact gir oss inspirasjon og innsikt til å gjøre mer og gjøre riktig. Les mer her:

AGP Advokater Communication on Progress 2022.pdf

Siste innsiktsartikler