Viktig å merke seg ved ny lov om register over reelle rettighetshavere

Fra 1. november 2021 trer deler av lov om register over reelle rettighetshavere i kraft. Reglene gjelder for de fleste foretak som driver virksomhet i Norge, herunder aksje- og allmennaksjeselskaper, og pålegger foretakene å innhente informasjon om hvem som reelt sett eier eller kontrollerer foretaket. Formålet er å sikre større åpenhet om eierskap i norske foretak for å styrke bekjempelse av hvitvasking og annen kriminalitet.

For å hjelpe deg på veien har vi listet opp noen viktige punkter i regelverket:

  • Reelle rettighetshavere er kort sagt de fysiske personene som anses å ha endelig eierskap eller kontroll, typisk eier mer enn 25% av aksjene.
  • Reglene gjelder i utgangspunktet for alle norske selskaper, også selskap på Euronext Growth Oslo.
  • Selskapet må (i) identifisere sine reelle rettighetshavere, (ii) innhente og oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere, og (iii) innhente og oppbevare grunnlaget for identifiseringen.
  • Dersom det ikke er noen reelle rettighetshavere, må også det begrunnes og dokumenteres.
  • Reglene gjelder for hvert enkelt selskap i et konsern - det er ikke tilstrekkelig å kun ha opplysninger for konsernspissen selv om opplysningene vil være identiske for heleide datterselskap.
  • Foreløpig er et sentralt register ikke på plass – men arbeidet med å identifisere sine reelle rettighetshavere, innhente nødvendige opplysninger og lagre internt må settes i gang.
Vi i AGP bistår om du har spørsmål om regelverket eller oppfølgingen av det - ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt oss