Gå til menneskene i AGP
Hilde Gavel Bakke (Jobbpermisjon)

Hilde Gavel Bakke (Jobbpermisjon)

Advokatfullmektig
Kapitalmarkeder
Corporate

Hilde er advokatfullmektig i AGP. Hun bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner som børsnoteringer og emisjoner. Hun yter også generell selskapsrettslig rådgivning.

Hilde er for tiden i permisjon.

Vi vil gjerne at du

Hilde er advokatfullmektig i AGP. Hun bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner som børsnoteringer og emisjoner. Hun yter også generell selskapsrettslig rådgivning.

Hilde er for tiden i permisjon.

 • Advokatfullmektig
  AGP Advokater AS
  2020 -
 • Trainee
  Deloitte Advokatfirma
  2019
 • Saksbehandler
  Gatejuristen Oslo
  2018 - 2019
 • Studentmedarbeider
  Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
  2018 - 2019
 • Praktikantstilling
  The American Chamber of Commerce Shanghai
  2016
 • Arbeidsgruppeleder
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
  2015 - 2016
 • Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen
  2013 - 2019
 • Valgemner på Masternivå (jus)
  Universitetet i Oslo
  2018
 • The Contemporary China Studies Programme
  Fudan University, Shanghai
  2016 - 2017
 • Summer Law School
  Oriel College/CBL, Oxford
  2016
 • Årsstudium i Fransk Kultur og Språk
  Université Paul Valéry, Montpellier
  2012 - 2013
 • "Commitment Decisions Under Article 9 of Council Regulation (EC) No 1/2003" (Masteroppgave)
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen Center for Competition Law and Economics
  2019
 • Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen
  2013 - 2019
 • Valgemner på Masternivå (jus)
  Universitetet i Oslo
  2018
 • The Contemporary China Studies Programme
  Fudan University, Shanghai
  2016 - 2017
 • Summer Law School
  Oriel College/CBL, Oxford
  2016
 • Årsstudium i Fransk Kultur og Språk
  Université Paul Valéry, Montpellier
  2012 - 2013
No items found.
 • Advokatfullmektig
  AGP Advokater AS
  2020 -
 • Trainee
  Deloitte Advokatfirma
  2019
 • Saksbehandler
  Gatejuristen Oslo
  2018 - 2019
 • Studentmedarbeider
  Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
  2018 - 2019
 • Praktikantstilling
  The American Chamber of Commerce Shanghai
  2016
 • Arbeidsgruppeleder
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
  2015 - 2016
 • Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen
  2013 - 2019
 • Valgemner på Masternivå (jus)
  Universitetet i Oslo
  2018
 • The Contemporary China Studies Programme
  Fudan University, Shanghai
  2016 - 2017
 • Summer Law School
  Oriel College/CBL, Oxford
  2016
 • Årsstudium i Fransk Kultur og Språk
  Université Paul Valéry, Montpellier
  2012 - 2013
 • "Commitment Decisions Under Article 9 of Council Regulation (EC) No 1/2003" (Masteroppgave)
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen Center for Competition Law and Economics
  2019

Er du den vi er ute etter?

Send oss en e-post