Oslo Børs endrer prosessen for opptak til Euronext Growth Oslo

Etter en hektisk periode med rekordmange selskaper som har søkt seg til Euronext Growth Oslo, så gjør nå Oslo Børs enkelte endringer som vil gjelde fra 1. januar 2022.

  • Den ordinære opptaksprosessen forlenges til 15 handelsdager, og de sentrale stegene i prosessen må følge børsens forhåndsfastsatte frister. Offentliggjøring av selskapets søknad vil finne sted 13 handelsdager før børsens behandling av søknaden.
  • Det innføres mulighet til å avtale en fleksibel prosess hvor de sentrale stegene i prosessen kan planlegges ut fra at børsen vil avholde et ekstraordinært opptaksmøte. Opptaksprosessen vil fortsatt ta 15 handelsdager, men offentliggjøring av selskapets søknad vil først finne sted 3 handelsdager før børsens behandling av søknaden.
  • For de særskilt godt forberedte opptakssakene tilbyr Oslo Børs fortsatt en komprimert prosess (fast-track) hvor fristene kan tilpasses det enkelte prosjekt. Opptaksprosessen for fast-track vil forlenges noe og kan etter de endrede reglene kunne gjennomføres i løpet av 9 handelsdager og offentliggjøringen av selskapets søknad vil først finne sted 3 handelsdager før børsens behandling av søknaden.

Endringene vil gjelde for selskaper som søker opptak på Euronext Growth Oslo fra og med 1. januar 2022.

Les mer om vår kapitalmarked kompetanse og tidligere noteringer på Euronext Growth Oslo her.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller om du vurderer en notering av din virksomhet.

Kontakt oss