Kapitalmarkeder

AGP bistår i emisjoner, børsnoteringer, tilbud om oppkjøp av noterte selskaper og obligasjonsutstedelser samt i løpende rådgivning til noterte selskaper og investorer innen børs- og verdipapirrettslige spørsmål.

Kapitalmarkedstransaksjoner kjennetegnes av høyt tempo og til ofte kompliserte vurderinger knyttet til selskaps-, børs- og verdipapirrettslige forhold. I tillegg kreves det kunnskap om markeds- og børspraksis som bare kan tilegnes gjennom erfaring, samt gode relasjoner til de ulike aktørene i dette markedet. Lovgivningen er stadig i endring, blant annet som følge av tilnærmingen til EUs kapitalmarkedsunion av nye regler i EØS-avtalen.

Våre advokater har lang erfaring med relevante juridiske problemstillinger og som prosjektledere for større og mindre kapitalmarkedstransaksjoner. Vi arbeider løpende med et antall oppdrag som gir nødvendig erfaring for å være attraktive rådgivere. Våre advokater er oppdaterte og følger tett på aktuelle regelverksendringer.

Våre klienter innen kapitalmarkeder omfatter norske og utenlandske noterte og unoterte utstedere, tilretteleggere og investorer. Vi yter også regulatorisk bistand til regulerte virksomheter og ulike investeringsstrukturer.

Tjenester

  • Emisjoner
  • Oppkjøpstilbud
  • Børsnoteringer
  • Prospekt
  • Juridisk Due Diligence
  • Obligasjonsutstedelse/restrukturering
  • Corporate governance
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • Flaggeplikt og meldeplikt
  • Løpende rådgivning innen børs- og verdipapirrettsligespørsmål

Siste transaksjoner

Rettet emisjon i Sterner AS

Kapitalmarkeder

NOK 350 millioner

Juridisk rådgiver til Sterner AS

07/2022

Notering av Sikri Holding ASA på Oslo Børs

Kapitalmarkeder

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til Sikri Holding ASA

07/2022

Investering i Plateful AS

Kapitalmarkeder

NOK 25 millioner

Juridisk rådgiver til investor Norselab AS

06/2022

Utvalgte transaksjoner

Notering av Sikri Holding ASA på Oslo Børs

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til Sikri Holding ASA

2022

Rettet emisjon i Sterner AS

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 350 millioner

Juridisk rådgiver til Sterner AS

2022

Investering i Plateful AS

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 25 millioner

Juridisk rådgiver til investor Norselab AS

2022

Vårt 

Kapitalmarkeder

-team 

Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat
Mats Øvrebø

Mats Øvrebø

Advokatfullmektig
Hilde Gavel Bakke

Hilde Gavel Bakke

Advokatfullmektig
Eline Eidem

Eline Eidem

Advokatfullmektig
Phillip Bjørnstad

Phillip Bjørnstad

Advokatfullmektig