Kapitalmarkeder

Tung erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, finansiering og løpende rådgivning til noterte selskaper og investorer.

Kapitalmarkedstransaksjoner kjennetegnes av høyt tempo med til dels kompliserte vurderinger knyttet til selskaps-, børs- og verdipapirrettslige forhold. I tillegg kreves det kunnskap om markeds- og børspraksis som tilegnes gjennom erfaring, samt gode relasjoner til de ulike aktørene i dette markedet. Det sikrer vi med høy grad av partnerinvolvering i oppdragets ulike faser.

Våre advokater har lang erfaring med relevante juridiske problemstillinger og som prosjektledere for større og mindre kapitalmarkedstransaksjoner. Lovgivningen er stadig i endring, blant annet som følge av regelutviklingen iht. EØS-avtalen. Vi er oppdaterte og følger tett på aktuelle regelverksendringer.

Våre klienter innen kapitalmarkeder og gjeldsfinansiering omfatter norske og utenlandske noterte og unoterte utstedere, tilretteleggere og investorer. Vi yter også regulatorisk bistand til regulerte virksomheter og ulike investeringsstrukturer.

God kapitalstruktur er viktig for å oppnå effektiv utnyttelse av selskapets ressurser og gi mulighet for vekst. Vi arbeider tett med våre klienter for å bidra til at de finner god kapitalstruktur. Vi bistår gjennom hele finansieringsprosessen med forhandling av term sheet, full lånedokumentasjon og gjennomføring gjeldsfinansieringen.

Tjenester

  • Emisjoner
  • Oppkjøpstilbud
  • Børsnoteringer
  • Gjeldsfinansiering, herunder bankgjeld (bilaterale og syndikerte), obligasjonslån, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og faktoring. Derivater og garantidokumentasjon (letters of credit og surety bonds)
  • Prospekt
  • Juridisk Due Diligence
  • Corporate Governance
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • Flaggeplikt og meldeplikt
  • Løpende rådgivning innen børs- og verdipapirrettslige spørsmål

Utvalgte transaksjoner

Rettet emisjon i DNO ASA

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

USD 200 millioner

Juridisk rådgiver til DNO ASA

2024

Rettet emisjon i SpinChip Diagnostics AS

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 43 millioner

Juridisk rådgiver til joint managers Carnegie AS og ABG Sundal Collier ASA

2024

Rettet emisjon mot Ocean 14 Capital i Ava Holding AS

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 110 millioner

Juridisk rådgiver til Ava Holding AS

2023

Vårt team

Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Peter Tranvåg Skutvik

Peter Tranvåg Skutvik

Partner
Hilde Gavel Bakke

Hilde Gavel Bakke

Advokat
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig
Mathias Greve

Mathias Greve

Advokatfullmektig
Andreas Odd Nilssen

Andreas Odd Nilssen

Advokatfullmektig

Siste transaksjoner

Rettet emisjon i DNO ASA

Juridisk rådgiver til DNO ASA

05/2024

USD 200 millioner

Rettet emisjon i SpinChip Diagnostics AS

Juridisk rådgiver til joint managers Carnegie AS og ABG Sundal Collier ASA

01/2024

NOK 43 millioner

Rettet emisjon mot Ocean 14 Capital i Ava Holding AS

Juridisk rådgiver til Ava Holding AS

08/2023

NOK 110 millioner

Siste innsiktsartikler