Gå til menneskene i AGP
Hege Dahl

Hege Dahl

Partner
Transaksjoner
Kapitalmarkeder
Corporate

Hege er en av stifterne og partner i AGP. Hege har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun arbeider primært med kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrettslig rådgivning, og bistår blant annet utstedere og tilretteleggere i nasjonale og internasjonale oppkjøp og børsnoteringer. Hun bistår også regulerte virksomheter og investeringsstrukturer i finansregulatoriske spørsmål.

She is diligent and hardworking, and always responds within a short time frame. She has a high level of competence in the sector.

IFLR1000 2020 (Client feedback)

Vi vil gjerne at du

Hege er en av stifterne og partner i AGP. Hege har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun arbeider primært med kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrettslig rådgivning, og bistår blant annet utstedere og tilretteleggere i nasjonale og internasjonale oppkjøp og børsnoteringer. Hun bistår også regulerte virksomheter og investeringsstrukturer i finansregulatoriske spørsmål.

 • Partner
  AGP Advokater AS
  2020 -
 • Advokat/Partner
  Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
  2017 - 2019
 • Sekretær for Verdipapirlovutvalget
  Finansdepartementet (jf. NOU 2019:19 om frivillige og pliktige tilbud på noterte selskaper)
  2017 - 2019
 • Senioradvokat
  Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  2009 - 2017
 • Advokat
  Oslo Børs
  2007 - 2008
 • Dommerfullmektig
  Stjør- og Verdal tingrett
  2006 - 2007
 • Seniorrådgiver
  Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen, Juridisk seksjon (tidligere rådgiver og førstekonsulent)
  2001 - 2006
 • Stagiaire
  EU-kommisjonen (Brussel), DG Internal Market, Financial Markets
  2003
 • Førstekonsulent
  Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
  2000
 • Engasjement
  Finansdepartementet, Finasmarkedsavdelingen, Juridisk seksjon
  2000
 • Kollokvieveileder/oppgaveretter, Juridiske fag
  Folkeuniversitetet i Trondheim
  1996
 • Cand. Jur., Spesialfag - Selskapsrett og EU-rett
  Universitetet i Oslo
  1995 - 2000
 • Valgfag
  Strathclyde Universitet, Skottland
  2000
 • Ex. Phil.
  NTNU
  1995
 • "Norwegian high yield bonds", medforfatter
  "Energy and Resources Financing"
  2015
 • "Foretaksobligasjoner i Norge", medforfatter
  Revisjon og Regnskap nr. 4/2013, tildelt Revisorforeningens pris for årets beste fagartikkel
  2013
 • Cand. Jur., Spesialfag - Selskapsrett og EU-rett
  Universitetet i Oslo
  1995 - 2000
 • Valgfag
  Strathclyde Universitet, Skottland
  2000
 • Ex. Phil.
  NTNU
  1995
No items found.
 • Partner
  AGP Advokater AS
  2020 -
 • Advokat/Partner
  Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
  2017 - 2019
 • Sekretær for Verdipapirlovutvalget
  Finansdepartementet (jf. NOU 2019:19 om frivillige og pliktige tilbud på noterte selskaper)
  2017 - 2019
 • Senioradvokat
  Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  2009 - 2017
 • Advokat
  Oslo Børs
  2007 - 2008
 • Dommerfullmektig
  Stjør- og Verdal tingrett
  2006 - 2007
 • Seniorrådgiver
  Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen, Juridisk seksjon (tidligere rådgiver og førstekonsulent)
  2001 - 2006
 • Stagiaire
  EU-kommisjonen (Brussel), DG Internal Market, Financial Markets
  2003
 • Førstekonsulent
  Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
  2000
 • Engasjement
  Finansdepartementet, Finasmarkedsavdelingen, Juridisk seksjon
  2000
 • Kollokvieveileder/oppgaveretter, Juridiske fag
  Folkeuniversitetet i Trondheim
  1996
 • Cand. Jur., Spesialfag - Selskapsrett og EU-rett
  Universitetet i Oslo
  1995 - 2000
 • Valgfag
  Strathclyde Universitet, Skottland
  2000
 • Ex. Phil.
  NTNU
  1995
 • "Norwegian high yield bonds", medforfatter
  "Energy and Resources Financing"
  2015
 • "Foretaksobligasjoner i Norge", medforfatter
  Revisjon og Regnskap nr. 4/2013, tildelt Revisorforeningens pris for årets beste fagartikkel
  2013
 • Leder
  Kontrollkomiteen til Gjensidigestiftelsen
  2021
 • Medlem
  Kontrollkomiteen til Gjensidigestiftelsen
  2019
 • Varamedlem styret
  Akademikerne Plus
  2019
 • Medlem
  VPS Klagenemnd
  2019
 • Sekretær
  Verdipapirlovutvalget, jf. NOU 2019: 1 Om overtakelsestilbud
  2017 - 2019
 • Varamedlem
  VPS Klagenemnd
  2013 - 2019
 • Styremedlem (ansatterepresentant)
  Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  2011 - 2013
 • Medlem
  Lovutvalg som reviderte hvitvaskingsloven, jf. NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  2006 - 2007
 • Sekretær
  Lovutvalg som foreslo ny verdipapirhandellov og børslov, jf. NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter
  2005 - 2006
 • Medlem
  Lovutvalg som utredet forvalterregistrering av aksjer, jf. NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper
  2004 - 2005
 • Sekretær
  Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger
  2001 - 2006

Er du den vi er ute etter?

Send oss en e-post

IFLR1000 2020 (Client feedback)