Transaksjoner

Kompakte team bidrar til effektiv gjennomføring av alle typer transaksjoner for virksomheter og næringseiendom.

Transaksjoner er viktige bidrag til utvikling og verdiskapning for bedrifter, eiere og samfunnet. Det stilles store krav til både kjøper, selger og deres rådgivere i en transaksjon, og både prosessen og utfallet er avhengig av tillit mellom mennesker og til prosessene rundt dem. Vår rolle er å skape tillit gjennom førsteklasses juridisk håndverk, effektiv gjennomføring og gode relasjoner.

Det er mange likhetstrekk mellom transaksjonsprosessene for virksomheter og næringseiendom. Vårt team er satt opp for å utnytte synergiene av et sammensatt kompetansemiljø for å skape verdi og resultater i prosessene vi bistår med.

Med lang erfaring og solid forretningsforståelse tilfører vi verdi som forhandlingsstøtte. Våre prosjektledere sørger for at transaksjonen gjennomføres effektivt og slik du ønsker.

Et betydelig antall transaksjoner nasjonalt og internasjonalt har gitt oss spisskompetanse innen kontraktsrett, finansiering, selskapsrett, og fast eiendom med breddekunnskap om regulatoriske forhold, arbeidsrett, konkurranserett, immaterialrett og personvern.


Tjenester

  • Bistand til kjøpere, selgere og tilretteleggere i forbindelse med salg eller kjøp av virksomheter og næringseiendom samt gjeldsfinanisering
  • Omstruktureringer/Carve-Outs
  • Fusjoner og Fisjoner
  • Finansieringer, herunder oppkjøpsfinansiering i form av bank- og obligasjonslån
  • Juridisk Due Diligence
  • Reinvesterings- og Insentivstrukturer
  • Konkurransemeldinger
  • W&I Forsikring

Utvalgte transaksjoner

Salg av PlusOffice AS

M&A

Kapitalmarkeder

Transaksjoner

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger PlusOffice AS

2024

Kjøp av Norstat AS

M&A

Kapitalmarkeder

Transaksjoner

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til kjøper Nalka Invest AB

2024

Salg av 100% av aksjene i Kapitol Forsikringsmegling AS

M&A

Kapitalmarkeder

Transaksjoner

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger Kapitol Forsikringsmegling AS

2024

Vårt team

Kim Hellstrøm Christensen

Kim Hellstrøm Christensen

Partner
Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Ketil Enerstad Sauarlia

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Peter Tranvåg Skutvik

Peter Tranvåg Skutvik

Partner
Nils Olav Aarseth

Nils Olav Aarseth

Partner
Hilde Gavel Bakke

Hilde Gavel Bakke

Advokat
Eline Eidem (i permisjon)

Eline Eidem (i permisjon)

Advokat
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat
Tellef Magnus Sandnes (i foreldrepermisjon)

Tellef Magnus Sandnes (i foreldrepermisjon)

Advokat
Christine Sandtangen

Christine Sandtangen

Advokat
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig
Mathias Greve

Mathias Greve

Advokatfullmektig
Andreas Odd Nilssen

Andreas Odd Nilssen

Advokatfullmektig

Siste transaksjoner

Salg av PlusOffice AS

Juridisk rådgiver til selger PlusOffice AS

04/2024

Verdi: Konfidensielt

Kjøp av Norstat AS

Juridisk rådgiver til kjøper Nalka Invest AB

04/2024

Verdi: Konfidensielt

Salg av 100% av aksjene i Kapitol Forsikringsmegling AS

Juridisk rådgiver til selger Kapitol Forsikringsmegling AS

03/2024

Verdi: Konfidensielt

Siste innsiktsartikler