Mergers & Acquisitions

AGP tilbyr kompakte og effektive team som entusiastisk og energisk bidrar til gjennomføring av alle typer transaksjoner.

Transaksjoner stiller store krav til både kjøper, selger og deres rådgivere. Som transaksjonsrådgivere skal vi som erfarne advokater og prosjektledere frigjøre din tid ved å gi råd om det som er viktig og for øvrig pragmatisk og effektivt bidra til at transaksjonen gjennomføres slik du ønsker.

Våre advokater kombinerer spisskompetanse innen kjernefagene kontrakts- og selskapsrett, med breddekunnskap innen de øvrige juridiske fag som er relevante for den enkelte transaksjon, som for eksempel arbeidsrett, konkurranserett, immaterialrett og personvern.

Med lang erfaring og solid forretningsforståelse, tilfører vi verdi som forhandlingsstøtte og prosjektledere helt frem til transaksjonens gjennomføring og deretter. Våre klienter innen transaksjoner/M&A omfatter norske og utenlandske næringsdrivende selskaper av alle størrelser, samt ulike typer investeringsselskaper.  

Tjenester

  • Bistand til kjøpere, selgere og tilretteleggere i forbindelse med salg eller kjøp av virksomhet
  • Omstruktureringer/Carve-Outs
  • Fusjoner og Fisjoner
  • Juridisk Due Diligence
  • Reinvesterings- og insentivstrukturer
  • Konkurransemeldinger

Siste transaksjoner

Salg av Umoe Sterkoder AS til Asset Buyout Partners AS

Mergers & Acquisitions

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger Umoe AS

07/2022

Salg av 80% av aksjene i Thermica AS til Storskogen Group AB

Mergers & Acquisitions

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til Thermica AS

06/2022

Salg av Micado AS til Geomatikk AS

Mergers & Acquisitions

Verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger Micado AS

06/2022

Utvalgte transaksjoner

Salg av Umoe Sterkoder AS til Asset Buyout Partners AS

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

Verdi: Konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger Umoe AS

2022

Kjøp av Air Link Group Limited

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

Ca. GBP 9,5 millioner

Juridisk rådgiver til kjøper StrongPoint ASA

2022

Salg av Micado AS til Geomatikk AS

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

Verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver til selger Micado AS

2022

Vårt 

Mergers & Acquisitions

-team 

Nils Olav Aarseth

Nils Olav Aarseth

Partner
Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Ketil Enerstad Sauarlia

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner
Anja Ankerud

Anja Ankerud

SeniorAdvokat
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat
Christine Sandtangen

Christine Sandtangen

Advokat