Mergers & Acquisitions

AGP tilbyr kompakte og effektive team som entusiastisk og energisk bidrar til gjennomføring av alle typer transaksjoner.

Transaksjoner stiller store krav til både kjøper, selger og deres rådgivere. Som transaksjonsrådgivere skal vi som erfarne advokater og prosjektledere frigjøre din tid ved å gi råd om det som er viktig og for øvrig pragmatisk og effektivt bidra til at transaksjonen gjennomføres slik du ønsker.

Våre advokater kombinerer spisskompetanse innen kjernefagene kontrakts- og selskapsrett, med breddekunnskap innen de øvrige juridiske fag som er relevante for den enkelte transaksjon, som for eksempel arbeidsrett, konkurranserett, immaterialrett og personvern.

Med lang erfaring og solid forretningsforståelse, tilfører vi verdi som forhandlingsstøtte og prosjektledere helt frem til transaksjonens gjennomføring og deretter. Våre klienter innen transaksjoner/M&A omfatter norske og utenlandske næringsdrivende selskaper av alle størrelser, samt ulike typer investeringsselskaper.  

Tjenester

  • Bistand til kjøpere, selgere og tilretteleggere i forbindelse med salg eller kjøp av virksomhet
  • Omstruktureringer/Carve-Outs
  • Fusjoner og Fisjoner
  • Juridisk Due Diligence
  • Reinvesterings- og insentivstrukturer
  • Konkurransemeldinger

Siste transaksjoner

Kjøp av 40% av aksjene i Ecura

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper Karbon Invest

08/2021

Kjøp av Infoworker og Comprima Software

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper Documaster

08/2021

Salg av Kremmerhuset Ting & Sånt AS til Dalema Drift AS

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Canica AS

08/2021

Utvalgte transaksjoner

Kjøp av 40% av aksjene i Ecura

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for kjøper Karbon Invest

2021

Investering med AutoScout24 i Imove AS

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

NOK 160 millioner

Juridisk rådgiver for Norselab og Nysnø Klimainvesteringer

2021

Salg av Kremmerhuset Ting & Sånt AS til Dalema Drift AS

M&A

Kapitalmarkeder

Mergers & Acquisitions

verdi: konfidensielt

Juridisk rådgiver for selger Canica AS

2021

Vårt 

Mergers & Acquisitions

-team 

Nils Olav Aarseth

Nils Olav Aarseth

Partner
Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Ketil Enerstad Sauarlia

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner
Anja Ankerud

Anja Ankerud

SeniorAdvokat
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat