Corporate

Løpende juridisk rådgivning, herunder med utarbeidelse av kommersielle kontrakter, arbeidsrett, finansiering, compliance og selskapsrettslige forhold.

Som en del av vårt transaksjonsarbeid, har våre advokater lang erfaring med løpende forretningsjuridisk rådgivning, særlig innen selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom, finansiering og bransjerelevante forhold.

Stadige utvidelser i omfanget av regler og plikter for virksomheter skjerper kravene til etterlevelse av lover og regler og øker risikoen for lovbrudd. I tillegg til juridiske utfordringer, møtes risiko for tap av omdømme, etiske dilemma, vanskelige styringsforhold og personalmessige utfordringer. En naturlig del av vår bistand innen corporate er således å håndtere et bredt spekter av compliance-utfordringer.

Tjenester

 • Generell selskapsrettslig rådgivning
 • Aksjonæravtaler
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Regulatorisk rådgivning til offentlig regulerte virksomheter og investeringsstrukturer
 • Kommersielle kontrakter, inkludert samarbeidsavtaler, distribusjons- og agentavtaler
 • Låneavtaler
 • Finansiering
 • Arbeidsrett
 • Utleie av fast eiendom
 • Risikoanalyser, KYC og hvitvaskingstiltak
 • Forebygge korrupsjon i kontrakter og virksomhet
 • Varslingsrutiner og oppfølging av varslinger
 • Regulatorisk og Compliance Due Diligence

Utvalgte transaksjoner

No items found.

Vårt team

Kim Hellstrøm Christensen

Kim Hellstrøm Christensen

Partner
Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Ketil Enerstad Sauarlia

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Peter Tranvåg Skutvik

Peter Tranvåg Skutvik

Partner
Nils Olav Aarseth

Nils Olav Aarseth

Partner
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat
Tellef Magnus Sandnes

Tellef Magnus Sandnes

Advokat
Christine Sandtangen (Foreldrepermisjon)

Christine Sandtangen (Foreldrepermisjon)

Advokat
Hilde Gavel Bakke

Hilde Gavel Bakke

Advokatfullmektig
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig
Mathias Greve

Mathias Greve

Advokatfullmektig
Andreas Odd Nilssen

Andreas Odd Nilssen

Advokatfullmektig
Mats Øvrebø

Mats Øvrebø

Advokatfullmektig

Siste transaksjoner

No items found.

Siste innsiktsartikler