Corporate

AGP tilbyr effektiv løpende corporate rådgivning knyttet til fagområdene våre advokater dekker. Dette inkluderer bistand til å sikre etterlevelse av lover og regler, redusere risiko i transaksjoner og bevisstgjøre styre og ledelse, samt gi løpende compliance rådgivning

Som en del av vårt transaksjonsarbeid, har våre advokater lang erfaring i å bistå mange av våre klienter med løpende forretningsjuridisk rådgivning, særlig innen selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og bransjerelevante forhold.

Stadige utvidelser i omfanget av regler og plikter for virksomheter skjerper kravene til aktsom regeletterlevelse og øker risikoen for brudd. I tillegg til juridiske utfordringer, møtes risiko for tap av omdømme, etiske dilemma, vanskelige styringsforhold og personalmessige utfordringer. En naturlig del av vår bistand innen corporate er å bistå klienter i et bredt spekter av compliance-utfordringer, herunder å utforme rutiner for virksomhetsstyring, hvitvaskingstiltak, relle rettighetshavere, personvern og korrupsjon, utforme varslingsrutinger og følge opp varslingssaker, vurdere ESG og compliance i prosjekter og transaksjoner, samt gjennomføre regulatorisk due diligence av oppkjøpskandidater og kontraktsmotparter.

Tjenester

 • Generell selskapsrettslig rådgivning
 • Aksjonæravtaler
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Regulatorisk rådgivning til offentlig regulerte virksomheter og investeringsstrukturer
 • Kommersielle kontrakter
 • Låneavtaler
 • Arbeidsrett
 • Risikoanalyser, KYC og hvitvaskingstiltak
 • Forebygge korrupsjon i kontrakter og virksomhet
 • Varslingsrutiner og oppfølging av varslinger
 • Regulatorisk og compliance due diligence

Siste transaksjoner

No items found.

Utvalgte transaksjoner

No items found.

Vårt 

Corporate

-team 

Nils Olav Aarseth

Nils Olav Aarseth

Partner
Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Gard A. Skogstrøm

Gard A. Skogstrøm

Partner
Ketil Enerstad Sauarlia

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner
Kim Hellstrøm Christensen

Kim Hellstrøm Christensen

Partner
Magnus Høium Hurlen

Magnus Høium Hurlen

Advokat
Christine Sandtangen (Foreldrepermisjon)

Christine Sandtangen (Foreldrepermisjon)

Advokat
Mats Øvrebø

Mats Øvrebø

Advokatfullmektig
Hilde Gavel Bakke (Jobbpermisjon)

Hilde Gavel Bakke (Jobbpermisjon)

Advokatfullmektig
Eline Eidem

Eline Eidem

Advokatfullmektig
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig